Contact

CONTACT US:

Order Processing Consultations:

 Phone: +421 908 84 84 84                                           

 E-mail:  info@mobilnetelefony.sk                                   

 Complaints, Service: E-mail: servis@mobilnetelefony.sk                                    

 Phone servise: +421 944 949 975  

                                         

Opening hours:

Monday:        9:00 - 17:00 

Tuesday:        9:00 - 17:00

Wednesday:  9:00 - 17:00   

Thursday:      9:00 - 17:00

Friday:            9:00 - 17:00

Saturday: Sunday: Closed


Head Office:

MT plus, s.r.o.                                                                            

Karpatské námestie 10A                                                         

831 06 Bratislava-Rača                                                            

IČO: 50 550 853                                                            
DIČ: SK2120371506         

                                           

Personal subscription is only possible in a stone shop in ŽILINA     

operation:

MT plus, s. r. o.

Hviezdoslavova 14 

010 01   Žilina

                                                                         

 Banking:

Slovenská sporiteľňa: 512 1966 381/0900

IBAN: SK 4809 0000 0000 512 1966 381

BIC: GIBASKBX

 The company is registered with the District Court of Bratislava, odd. Sro.vložka č.114831/B


Banking for the Czech Republic:

Česká sporiteľňa: 463 4152 389/0800

IBAN: CZ40 0800 0000 0046 3415 2389

BIC: GIBACZPX


 

Branch of the Czech Republic:

MT plus,s.r.o

Bukovecká 106

73991 Jablunkov


Phone contakt: +420 736 665 293   


 Central Inspectorate SOI

Poštový priečinok 29, Prievozská 32, Bratislava, 027 99

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Telefón: 02 / 582 72 103

Fax: 02 / 534 14 996

E-mail: ba@soi.sk